De geschiedenis

De geschiedenis van Domein Bovy gaat terug tot in 1134, toen Arnold II, soevereine graaf van Loon, de Norbertijnenabdij van Sint-Jan de Doper stichtte op de heuvel van Averbode. Als het meest westelijke punt van zijn rijk was de stichting op deze plaats zeker ook van strategisch belang.

Twintig jaar later begiftigde de graaf de abdij met 27 ha gronden te Bolderberg. Op deze plaats bouwden de Witheren een belangrijke hoeve die reeds vroeg van wallen werd voorzien. Zij bouwden een hoeve in Haspengouwse vierkantformatie, wat uitzonderlijk is voor deze streek.  De aanwending van de bouwmaterialen was echter Kempens, nl. vakwerk en leem. De paters hadden handwerkers nodig om de gronden te ontginnen. De abdij bezat eveneens het recht om de pastoor van Zolder te benoemen, met als gevolg dat ze ook de eigendommen van de kerk beheerden. De Norbertijnen werden alzo op geestelijk en economisch vlak belangrijke broodheren.

Als gevolg van de Franse Revolutie werden in onze gewesten de kerkelijke en adellijke bezittingen aangeslagen en vervolgens verkocht. Zo verging het ook de eigendommen van de abdij. De “Bolderbergse winning” en haar landerijen kwamen door verkoop in handen van Paul Hermans uit Heusden.

Later komt het landgoed in handen van de familie Jacobs en in 1849 wordt het, door huwelijk met Johanna Jacobs, eigendom van Joseph Bovy. In 1872 werd hij gouverneur van Limburg en woonde met zijn gezin op de Bolderbergse winning tot aan zijn dood in 1879. Van dan af heet het in de volksmond “het goed van Bovy” of het “Kasteeltje”.

De gemeente Zolder kocht in 1972 het geruïneerde landgoed van de kleinzoon van wijlen gouverneur Bovy. Opmerkelijk is dat het domein toen nog steeds 27 ha groot was. Het domein was dus gedurende 818 jaren ongewijzigd gebleven. De vzw VVV Heusden-Zolder beheerde het domein van 1975 tot 1991. Zij restaureerde de vervallen gebouwen en bouwde de bijhorende gronden uit tot een toeristisch domein voor zachte recreatie. Door aankoop van aanpalende gronden vergrootte het gemeentebestuur vervolgens het domein tot een oppervlakte van 34 ha. In 1991 kwam het domein terug in gemeentelijk beheer. In 2004 geeft het gemeentebestuur het domein voor 99jaar in erfpacht aan een priveholding.

In 2016 kreeg Heusden-Zolder het domein weer in handen. Klaar voor een nieuw begin...

Gemaakt met Mozello - de meest gebruiksvriendelijke websitemaker ter wereld.

 .